Novice in dogodki

Začetek projekta

Oktobra 2022 smo sodelujoči partnerji začeli izvajati projekt »Ritje divjih prašičev: vzroki, posledice in možnosti za zmanjšanje škod ter konfliktov« (V4-2223), ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), in sicer v okviru izvajanja Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Naša hrana, podeželje in naravni viri«.

 

Raziskovalni projekt bo v obdobju 1. 10. 2022 – 30. 9. 2024 izvajal konzorcij pod vodstvom Fakultete za varstvo okolja (FVO) in z udeležbo Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (BF), Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS); zunanja partnerska institucija pa je Vseučilišče v Zagrebu, Agronomska fakulteta (AFZG).