Lea Komerički Kortnik

Odvzem vzorcev za ugotavljanje vpliva talnih lastnosti na ritje divjih prašičev

V četrtek, 9. 11. 2023, so sodelujoči pri ciljno raziskovalnem projektu (CRP) z naslovom: Ritje divjih prašičev: vzroki, posledice in možnosti za zmanjšanje škod ter konfliktov, na območju lovske družine Laze odvzeli odvzeli talne vzorce na območju ritin divjih prašičev. V okviru projekta se namreč skuša ugotoviti tudi vpliv talnih lastnosti in dostopnosti prehranskih virov za divjega prašiča …

Odvzem vzorcev za ugotavljanje vpliva talnih lastnosti na ritje divjih prašičev Read More »

Na kongresu Mednarodne zveze raziskovalcev divjadi

Na 36. kongresu Mednarodne zveze raziskovalcev divjadi (International Union of Game Biologists; IUGB), ki poteka med 28. in 31. avgustom v Varšavi (Poljska), sodelujejo tudi slovenski raziskovalci. Prvi dan kongresa je prof. dr. Elena Bužan predavala o pomenu, perspektivah in rezultatih analiz okoljske DNK (e-DNA) v iztrebkih divjega prašiča, volka in risa, in sicer za določanje prehrane teh vrst. …

Na kongresu Mednarodne zveze raziskovalcev divjadi Read More »

Vzorčenje v lovišču Rižana

Člana raziskovalnih skupin FVO in UP FAMNIT sta v okviru projekta ENETWILD, pri katerem sodelujeta obe instituciji, v lovišču Rižana odvzela vzorce vode za vzorčenje eDNK. Projekt ENETWILD, ki ga financira Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), si prizadeva zbrati primerljive podatke na evropski ravni za analizo tveganj bolezni, ki se delijo med divjimi živalmi, živino in ljudmi. Ti podatki so bistveni tudi …

Vzorčenje v lovišču Rižana Read More »

Divji prašič: ekologija, ekosistemska vloga in vplivi pomembnega okoljskega inženirja

Dekan FVO prof. dr. Boštjan Pokorny je v torek, 13. junija, na povabilo Naravoslovno-tehniškega odseka Slovenske matice predaval o vlogi in vplivih divjega prašiča kot pomembnega okoljskega inženirja. Celotno predavanje si lahko ogledate TUKAJ.  V zadnjih desetletjih se številčnost in prostorska razširjenost divjega prašiča (Sus scrofa) povsod po Evropi izjemno hitro povečujeta, pri čemer Slovenija ni nobena izjema: …

Divji prašič: ekologija, ekosistemska vloga in vplivi pomembnega okoljskega inženirja Read More »

Fotopasti v Čičeriji in Brkinih

V ponedeljek, 12. junija so sodelavci in študenti UP FAMNIT in FVO, v sodelovanju z odgovornimi predstavniki lovske družine Žabnik Obrov, v okviru evropskih projektov StepChange in ENetWild (European Observatory of Wildlife), v Čičeriji in Brkinih (Primorsko lovsko upravljavsko območje) postavili fotopasti za ugotavljanje populacijskih gostot in aktivnosti divjih prašičev.

Pomemben prispevek k razvoju sodobne metodologije ocenjevanja populacij velikih sesalcev

Raziskovalci FVO kot zunanji sodelavci mednarodnega konzorcija ENetWild od leta 2022 sodelujemo v platformi European Observatory of Wildlife (EOW), v sklopu katere smo marca 2023 izdelali strokovno poročilo za Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA; European Food Safety Authority). V njem smo predstavili rezultate sočasne uporabe velikega števila fotopasti (senzorsko proženih kamer) v mnogih evropskih državah, s čimer smo pomembno prispevali k …

Pomemben prispevek k razvoju sodobne metodologije ocenjevanja populacij velikih sesalcev Read More »

Nameščanje kamer v lovišču Oljka, Šmartno ob Paki

Člani projektne skupine so marca 2023 začeli s spomladanskim določanjem populacijskih gostot divjih prašičev (in drugih velikih vrst prostoživečih sesalcev), in sicer z uporabo fotopasti, pri čemer nadgrajujejo pridobljena znanja ter sodelovanje v mednarodnih projektih, tj. European Observatory of Wildlife (EOW) in StepChange (program Obzorje 2020; projekt namenjen pospeševanju sodelovanja z lovci kot pomembnimi ljubiteljskimi znanstveniki v monitoringu in …

Nameščanje kamer v lovišču Oljka, Šmartno ob Paki Read More »

Divji prašič: kaj že vemo in kaj bi še želeli ugotoviti o vrsti v Sloveniji

Na 14. Slovenskem lovskem dnevu oz. strokovno-znanstvenem posvetovanju »Lovstvo, trajnostna raba naravnih virov in biodiverziteta« je prof. dr. Boštjan Pokorny izvedel predavanje »Divji prašič: kaj že vemo in kaj bi še želeli ugotoviti o vrsti v Sloveniji«, v katerem je predstavil nekatere najzanimivejše domače znanstvene ugotovitve o biologiji/ekologiji divjega prašiča ter predstavil CRP projekt Ritje divjih prašičev: vzroki, posledice in možnosti za …

Divji prašič: kaj že vemo in kaj bi še želeli ugotoviti o vrsti v Sloveniji Read More »

Uvodni sestanek

V petek, 11. 11. 2022, je na Biotehniški fakulteti potekal uvodni sestanek projektne skupine, ki so se ga udeležili predstavniki oz. koordinatorji vseh sodelujočih raziskovalnih organizacij ter predstavnik MKGP oz. vsebinski spremljevalec (dr. Matevž Adamič). Pogovorili smo se o najpomembnejših projektnih ciljih, nekoliko podrobneje smo pregledali projektne sklope, terminski plan izvedbe projekta in odgovornosti partnerjev.