Ritje divjih prašičev: vzroki, posledice in možnosti za zmanjšanje škod in konfliktov

CRP projekt V4-2223

Ritje divjih prašičev

V zadnjih desetletjih povsod po Evropi izrazito naraščata številčnost in prostorska razširjenost divjega prašiča (Sus scrofa). To predstavlja, poleg intenziviranja ekosistemske vloge in neposrednih koristi, ki jih ima vrsta za ekosisteme/okolje, tudi velik upravljavski izziv.

Naraščanje številčnosti divjih prašičev ima namreč za posledico tudi večanje števila konfliktnih situacij, zlasti škod na kmetijskih površinah. Približno polovica vseh škod po tej vrsti v Sloveniji nastane na travinju zaradi ritja; te škode so prostorsko razpršene, časovno raztegnjene na skoraj celo leto in jih je težko preprečevati.

»Zaradi ritja je divji prašič prepoznan kot zelo pomemben »okoljski inženir«, ki vpliva na spremembo strukture in dinamike celotne življenjske združbe, vključno z lastnostmi tal, biotsko raznolikostjo in razvojem kopenskih ekosistemov.«

Natasha K.E. Sims

Zadje novice