Projektna skupina

Sodelujoče institucije

Fakulteta za varstvo okolja (FVO)

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (BF)

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMIT)

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS)

Sodelujoči raziskovalci

dr. Boštjan Pokorny (FVO, GIS) [šifra raziskovalca: 18112] – vodja projekta

dr. Samar Al Sayegh Petkovšek (FVO) [12031]

dr. Borut Vrščaj (FVO) [16283]

Klemen Kotnik (FVO) [23161]

dr. Kristijan Breznik (FVO) [30604]

dr. Hubert Potočnik (BF) [18628]

Franc Kljun (BF) [17424]

dr. Ivan Kos (BF) [06960]

Žan Kuralt (BF) [39089]

Jaka Črtalič (BF) [55587]

dr. Klemen Jerina (BF) [22515]

dr. Elena Bužan (UP FAMNIT) [24375]

dr. Laura Iacolina (UP FAMNIT) [53817]

dr. Felicita Urzi (UP FAMNIT) [34584]

Urška Gerič (UP FAMNIT) [54838]

Aja Bončina (UP FAMNIT)

dr. Katarina Flajšman (GIS) [35362]

Ajša Alagić (GIS) [52922]

dr. Tom Levanič (GIS) [11595]

Financerji

Projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Naša hrana, podeželje in naravni viri« financirata: