Raziskovalci FVO kot zunanji sodelavci mednarodnega konzorcija ENetWild od leta 2022 sodelujemo v platformi European Observatory of Wildlife (EOW), v sklopu katere smo marca 2023 izdelali strokovno poročilo za Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA; European Food Safety Authority). V njem smo predstavili rezultate sočasne uporabe velikega števila fotopasti (senzorsko proženih kamer) v mnogih evropskih državah, s čimer smo pomembno prispevali k razvoju sodobne metodologije ocenjevanja populacijskih gostot velikih sesalcev.

Poročilo je v celoti objavljeno v periodični publikaciji EFSA Journal oz. EFSA Supporting Information.

Poročilo si lahko preberete tudi TUKAJ.

V Sloveniji smo člani raziskovalne skupine (poleg FVO tudi UP FAMNIT) v obdobju julij–november 2022 fotopasti postavili na 72 lokacij v Primorskem lovskoupravljavskem območju (lovišči Rižana in Vrhe Vrabče), kjer smo izvedli kar 2.219 kamera*dni monitoringa. Tako obsežen pristop nam je omogočilo sodelovanje oz. uporaba dodatnih kamer mednarodnega projekta StepChange, ki ga ob sodelovanju lovcev izvajamo v Sloveniji.

Populacijske gostote divjih prašičev (v proučevanem obdobju) smo v lovišču Rižana ocenili na 11,1 osebkov (SE = 4,3), v lovišču Vrhe Vrabče pa na 7,1 živali (SE = 2,5). Pridobljene izkušnje in znanje bomo s pridom uporabili in nadgradili v sklopu CRP projekta, tj. v delovnem sklopu 8, ki je namenjen prav ocenjevanju populacijskih gostot divjih prašičev z uporabo fotopasti. Marca 2023 smo kamere že namestili v lovišče Oljka Šmartno ob Paki, v naslednjih mesecih pa jih bomo še v nekatera druga lovišča vzdolž pričakovanega gradienta populacijskih gostot te vrste.