V petek, 11. 11. 2022, je na Biotehniški fakulteti potekal uvodni sestanek projektne skupine, ki so se ga udeležili predstavniki oz. koordinatorji vseh sodelujočih raziskovalnih organizacij ter predstavnik MKGP oz. vsebinski spremljevalec (dr. Matevž Adamič). Pogovorili smo se o najpomembnejših projektnih ciljih, nekoliko podrobneje smo pregledali projektne sklope, terminski plan izvedbe projekta in odgovornosti partnerjev.