V četrtek, 9. 11. 2023, so sodelujoči pri ciljno raziskovalnem projektu (CRP) z naslovom: Ritje divjih prašičev: vzroki, posledice in možnosti za zmanjšanje škod ter konfliktov, na območju lovske družine Laze odvzeli odvzeli talne vzorce na območju ritin divjih prašičev.

V okviru projekta se namreč skuša ugotoviti tudi vpliv talnih lastnosti in dostopnosti prehranskih virov za divjega prašiča v tleh na ritje.

Ugotavljali bodo potencialen vpliv talnih lastnosti (osnovne pedološke značilnosti, vsebnost makrohranil, prisotnost/dostopnost prehransko zanimivih virov) na pojav ritin na travinju (primerjalno razrito vs. nerazrito).