Člana raziskovalnih skupin FVO in UP FAMNIT sta v okviru projekta ENETWILD, pri katerem sodelujeta obe instituciji, v lovišču Rižana odvzela vzorce vode za vzorčenje eDNK.

Projekt ENETWILD, ki ga financira Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), si prizadeva zbrati primerljive podatke na evropski ravni za analizo tveganj bolezni, ki se delijo med divjimi živalmi, živino in ljudmi. Ti podatki so bistveni tudi za ohranjanje in upravljanje divjih živali.

Cilj projekta v naslednjih letih je izboljšati evropske zmogljivosti za spremljanje populacij prostoživečih živali, razviti standarde za zbiranje in preverjanje podatkov ter vzpostaviti in enotne podatkovne baze.